There are 300 graduates of the class of 1981

Donald Kilbourn
Donald Kilbourn
Jeffrey Kinsey
Jeffrey Kinsey
Michelle Kinstle
Michelle Kinstle
Cynthia Kirkland
Cynthia Kirkland
Andrew Kistka
Andrew Kistka
Thomas Knopcyk
Thomas Knopcyk
James Kohn
James Kohn
Scott Krebill
Scott Krebill
Mark Kuntz
Mark Kuntz
David Lee
David Lee
James Leonard
James Leonard
Louis Leonard
Louis Leonard
Lucy L'Huillier
Lucy L'Huillier
Jeffrey Lige
Jeffrey Lige
Scott Lines
Scott Lines
Michael Littlejohn
Michael Littlejohn
Robert Littlejohn
Robert Littlejohn
Michelle Loring
Michelle Loring
Lisa Love
Lisa Love
Patricia Mackey
Patricia Mackey